• پشتیبانی
  • پیگیری سفارش
unisocial unr

فروش ویژه محصولات آموزشی

فروش ویژه محصولات آموزشی تحصیلات تکمیلی با تخفیف ویژه در سراسر کشور
منوی اصلی
دسته بندی محصولات
اخبار
پرفروش ترین محصولات
محصولات برتر هفته
تبلیغات
2141- فلسفه تعلیم و تربیت (دکتری سراسری و آزاد)
2141– (دکتری سراسری و آزاد) فلسفه تعلیم و تربیت با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 715,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
50582 - مهندسی منابع طبیعی - فرآوری محصولات شیلاتی ( ارشد آزاد )
50582 – کارشناسی ارشد آزاد مهندسی منابع طبیعی – فرآوری محصولات شیلاتی
قیمت : 715,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2475 -مدیریت بحران  ارشد آزاد
2475 -مدیریت بحران ارشد آزاد با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 615,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
6131– تصویر سازی ( ارشد آزاد )
6131– ارشد آزاد تصویر سازی با 4 مرحله آزمون آنلاین
قیمت : 565,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
50585 - مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری گرایش بیشه زراعی ( ارشد آزاد )
50585 – کارشناسی ارشد آزاد مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری گرایش بیشه زراعی
قیمت : 615,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2715 - باکتری شناسی (دکتری سراسری و آزاد)
2715 – (دکتری سراسری و آزاد) باکتری شناسی با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 1
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2704 - بیماری های داخلی دامهای بزرگ (دکتری سراسری و آزاد)
2704 – (دکتری سراسری و آزاد) بیماریهای داخلی دامهای بزرگ با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2401 - محیط زیست (دکتری سراسری و آزاد)
2401 - محیط زیست (دکتری سراسری و آزاد) با 4 مرحله آزمون آزمایشی رایگان
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
50376 - مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی - توسعه اجتماعی ( ارشد آزاد )
50376 – کارشناسی ارشد آزاد مهندسی کشاورزی – توسعه روستایی – توسعه اجتماعی
قیمت : 565,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2438 - توسعه کشاورزی (دکتری سراسری و آزاد)
2438 – (دکتری سراسری و آزاد) توسعه کشاورزی با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 755,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
7729 - سیاستگذاری سلامت ( دکتری بهداشت )
7729 - سیاستگذاری سلامت ( دکتری بهداشت )
قیمت : 715,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
7754 - نانوفناوری پزشکی ( دکتری بهداشت )
7754 - نانوفناوری پزشکی ( دکتری بهداشت ) با 4 مرحله آزمون آنلاین
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
1101 - آزمون آزمایشی مجموعه زبان و ادبیات فارسی
بودجه بندی 8 مرحله آزمون آزمایشی مکاتبه ای کارشناسی ارشد سراسری مجموعه زبان و ادبیات فارسی کد 1101
قیمت : 320,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
3510 - آمار ریاضی ارشد آزاد
3510– کارشناسی ارشد آزاد آمار ریاضی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 615,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
753-پیشگیری از اسیب های اجتماعی
753-پیشگیری از اسیب های اجتماعی
قیمت : 225,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2428 - آزمون آزمایشی  علوم و مهندسی آب - سازه های آبی
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري علوم و مهندسی آب سازه های آبی
قیمت : 240,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2306 – مهندسی برق - هوش ماشین و رباتیک  (دکتری سراسری و آزاد)
2306 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی برق- هوش ماشین و رباتیک با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
3520 - شیمی دارویی
3520– کارشناسی ارشد آزاد شیمی دارویی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 375,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2335 - مهندسی معدن - اکتشاف (دکتری سراسری و آزاد)
2335 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی معدن - اکتشاف با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 1 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
6128 - نوازندگی ساز جهانی
6128 - کارشناسی ارشد آزاد نوازندگی ساز جهانی
قیمت : 0 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
unr unisocial