• پشتیبانی
  • پیگیری سفارش
unisocial unr

فروش ویژه محصولات آموزشی

فروش ویژه محصولات آموزشی تحصیلات تکمیلی با تخفیف ویژه در سراسر کشور
منوی اصلی
دسته بندی محصولات
اخبار
پرفروش ترین محصولات
محصولات برتر هفته
تبلیغات
2420- مدیریت حاصلخیزی خاک و زیست فناوری خاک (دکتری سراسری و آزاد)
2420- مدیریت حاصلخیزی خاک و زیست فناوری خاک (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
50414-مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی-مهندسی صنایع غذایی ( ارشد آزاد )
50414 – ارشد آزاد مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 665,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
1504 - بافت شناسی دامپزشکی
1504– کارشناسی ارشد سراسری بافت شناسی دامپزشکی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 865,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2233 - مجموعه ریاضی - ریاضی محض  (دکتری سراسری و آزاد)
2233 – (دکتری سراسری و آزاد) مجموعه ریاضی- ریاضی محض با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
50411 - مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - میکروبیولوژی ( ارشد آزاد )
50411 – کارشناسی ارشد آزاد مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی – میکروبیولوژی مواد غذایی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 665,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
21410 - تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
21410 – دکتری آزاد تربیت بدنی و علوم ورزشی – مدیریت ورزشی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 655,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
1309 - مجموعه مهندسی کشاورزی علوم دامی
1309– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی کشاورزی علوم دامی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
6118 - پژوهش هنر ( ارشد آزاد )
6118– کارشناسی ارشد آزاد پژوهش هنر
قیمت : 665,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
1202 - مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی
1202– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه ژئوفیزیک و هوا شناسی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 665,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2230 - بیوفیزیک  (دکتری سراسری و آزاد)
2230 – (دکتری سراسری و آزاد) بیوفیزیک با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 855,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
50410 - مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی-شیمی مواد غذایی ( ارشد آزاد )
50410 – کارشناسی ارشد آزاد مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی – شیمی مواد غذایی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 665,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
579-طراحی و ساخت سیستم های انتقال قدرت
579-طراحی و ساخت سیستم های انتقال قدرت
قیمت : 275,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
50391 - اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی ( ارشد آزاد )
50391 - اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی
قیمت : 565,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
1206 - زیست شناسی گرایش ؟ ارشد سراسری
1206 - زیست شناسی گرایش ؟ ارشد سراسری با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 865,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2243 - ژئوفیزیک - گرانی سنجی  (دکتری سراسری و آزاد)
2243 – (دکتری سراسری و آزاد) ژئوفیزیک- گرانی سنجی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 1
قیمت : 695,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2401 - محیط زیست (دکتری سراسری و آزاد)
2401 - محیط زیست (دکتری سراسری و آزاد) با 4 مرحله آزمون آزمایشی رایگان
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2308 - مهندسی عمران - مهندسی زلزله (دکتری سراسری و آزاد)
2308 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی عمران - مهندسی زلزله با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2805- آموزش زبان انگلیسی (دکتری سراسری و آزاد)
2805– (دکتری سراسری و آزاد) آموزش زبان انگلیسی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 855,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
20114 - ادبیات غنایی
20114 - ادبیات غنایی
قیمت : 695,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2302 – مهندسی برق - مخابرات (میدان)  (دکتری سراسری و آزاد)
2302 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی برق - مخابرات (میدان) با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
unr unisocial