• پشتیبانی
  • پیگیری سفارش
unisocial unr

فروش ویژه محصولات آموزشی

فروش ویژه محصولات آموزشی تحصیلات تکمیلی با تخفیف ویژه در سراسر کشور
منوی اصلی
دسته بندی محصولات
اخبار
پرفروش ترین محصولات
محصولات برتر هفته
تبلیغات
2170 - فرهنگ و زبان های باستانی ارشد آزاد
2170– کارشناسی ارشد آزاد فرهنگ و زبان های باستانی
قیمت : 415,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2335 - مهندسی معدن - اکتشاف (دکتری سراسری و آزاد)
2335 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی معدن - اکتشاف با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 1 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
1149 - مدیریت دفاعی (1)
1149 - مدیریت دفاعی با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 615,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
4660 - مجموعه مهندسی برق ارشد آزاد
4660– کارشناسی ارشد آزاد مجموعه مهندسی برق با آزمون آزمایشی آنلاین----------(در هنگام خرید بسته ، حتما گرایش مورد نظر خود را در قسمت توضیحات یادداشت فرمایید)
قیمت : 715,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2400 - مجموعه فقه و مبانی حقوق اسلامی ارشد آزاد
2400– کارشناسی ارشد آزاد مجموعه فقه و مبانی حقوق اسلامی ارشد آزاد
قیمت : 615,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
50571 - مهندسی منابع طبیعی - گرایش ارزیابی و آمایش  ( ارشد آزاد )
50571 – کارشناسی ارشد آزاد مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 615,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2162- مدیریت بازرگانی (دکتری سراسری و آزاد)
2162- مدیریت بازرگانی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 995,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2149- سنجش و اندازه گیری (دکتری سراسری و آزاد)
2149– (دکتری سراسری و آزاد) سنجش و اندازه‌گیری با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2
قیمت : 755,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
9135 - پیشگیری بیماری های دامی ( ارشد آزاد )
9135 - پیشگیری بیماری های دامی ( ارشد آزاد ) با 4 مرحله آزمون آنلاین
قیمت : 715,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
1152 - مجموعه مدرسی معارف اسلامی
1152– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مدرسی معارف اسلامی
قیمت : 765,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2372- مهندسی سیستم های انرژی (دکتری سراسری و آزاد)
2372– (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی سیستم های انرژی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
4750 - مجموعه مهندسی مکاترونیک ارشد آزاد
4750– کارشناسی ارشد آزاد مجموعه مهندسی مکاترونیک با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 715,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2214 -  شیمی معدنی (دکتری سراسری و آزاد)
2214 – (دکتری سراسری و آزاد) شیمی معدنی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 755,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2361 - مهندسی شیمی - مهندسی پلیمر
2361 – دکتری سراسری مهندسی شیمی - مهندسی پلیمر با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 615,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
1114 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ارشد سراسری
1114 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 715,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
5554 - روان پرستاری ( ارشد بهداشت )
5554 - ارشد روان پرستاری
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2416 - اقتصاد کشاورزی (دکتری سراسری و آزاد)
2416 – (دکتری سراسری و آزاد) اقتصاد کشاورزی - اقتصاد منابع طبیعی - سیاست و توسعه کشاورزی - مدیریت مزرعه - بازاریابی محصولات کشاورزی با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2227 - بیوشیمی  (دکتری سراسری و آزاد)
2227 – (دکتری سراسری و آزاد) بیوشیمی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 955,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2112- علوم اقتصادی (دکتری سراسری و آزاد)
2112- علوم اقتصادی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 855,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
74 - ارشد  علوم دارو های پرتوساز
74 - کارشناسی ارشد وزارت رشته علوم دارو های پرتوساز با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 655,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
unr unisocial