• پشتیبانی
  • پیگیری سفارش
unisocial unr

فروش ویژه محصولات آموزشی

فروش ویژه محصولات آموزشی تحصیلات تکمیلی با تخفیف ویژه در سراسر کشور
منوی اصلی
دسته بندی محصولات
اخبار
پرفروش ترین محصولات
محصولات برتر هفته
تبلیغات
2117- آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی (دکتری سراسری و آزاد)
2117- (دکتری سراسری و آزاد) آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2805- آموزش زبان انگلیسی (دکتری سراسری و آزاد)
2805– (دکتری سراسری و آزاد) آموزش زبان انگلیسی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 855,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2127- مددکاری اجتماعی (دکتری سراسری و آزاد)
2127- مددکاری اجتماعی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 715,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2420- مدیریت حاصلخیزی خاک و زیست فناوری خاک (دکتری سراسری و آزاد)
2420- مدیریت حاصلخیزی خاک و زیست فناوری خاک (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2239 - فیزیک- فوتونیک  (دکتری سراسری و آزاد)
2239 – (دکتری سراسری و آزاد) فتونیک با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2232 - آمار - کلیه گرایش ها  (دکتری سراسری و آزاد)
2232 – (دکتری سراسری و آزاد) آمار-کلیه گرایش ها با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 855,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2141- فلسفه تعلیم و تربیت (دکتری سراسری و آزاد)
2141– (دکتری سراسری و آزاد) فلسفه تعلیم و تربیت با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 715,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2142- برنامه ریزی درسی (دکتری سراسری و آزاد)
2142– (دکتری سراسری و آزاد) برنامه‌ریزی درسی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 755,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2350 - مجموعه مهندسی صنایع (دکتری سراسری و آزاد)
2350 – (دکتری سراسری و آزاد) مجموعه مهندسی صنایع با 4 مرحله ازمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 755,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2142 - الهیات - تصوف و عرفان اسلامی
2142 – دکتری سراسری الهیات - تصوف وعرفان اسلامی-عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی با آزمون آزمایشی آنلاین 2
قیمت : 485,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2202 - مجموعه زمین شناسی - زمین شناسی نفت (دکتری سراسری و آزاد)
2202 – (دکتری سراسری و آزاد) مجموعه زمین‌شناسی- زمین شناسی نفت با 4 مرحله آ آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2710 - بهداشت آبزیان (دکتری سراسری و آزاد)
2710 – (دکتری سراسری و آزاد) بهداشت آبزیان با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2122- تاریخ- تاریخ ایران دوره اسلامی (دکتری سراسری و آزاد)
2122- تاریخ- تاریخ ایران دوره اسلامی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 755,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2314 – مهندسی عمران - حمل و نقل (دکتری سراسری و آزاد)
2314 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی عمران - برنامه ریزی حمل و نقل با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 755,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2449- مدیریت و کنترل بیابان (دکتری سراسری و آزاد)
2449- مدیریت و کنترل بیابان (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2324 - مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (دکتری سراسری و آزاد)
2324 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3
قیمت : 715,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2449 - مرتعداری -بیابان زدایی
2449 – دکتری سراسری مجموعه مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدائی - بیابان زدائی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 615,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2313 – مهندسی عمران - مهندسی‌ آب (دکتری سراسری و آزاد)
2313 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی عمران - مهندسی‌ آب با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2231 - زیست شناسی - زیست فناوری (بیوتکنولوژی) - گرایش میکروبی  (دکتری سراسری و آزاد)
2231 – (دکتری سراسری و آزاد) زیست شناسی- زیست فناوری(بیوتکنولوژی)گرایش میکروبی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2
قیمت : 955,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2315 – مهندسی عمران - مدیریت ساخت (دکتری سراسری و آزاد)
2315 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی عمران - مدیریت ساخت با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2
قیمت : 755,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
unr unisocial